Szczagóły

Zdarzenie 

Tytuł:
Koncertowo - muzyczna podróż śladami piosenki dziecięcej
Kiedy:
19.06.2011 18.30 h
Gdzie:
Uniwersytet Muzyczny F. Chopina - Sala Koncertowa - Warszawa
Kategoria:
Koncerty

Opis

Uwertura orkiestrowa skomponowana przez Bartosza Kowalskiego, oraz jego aranżacja orkiestrowa piosenki prof. Wojciecha Kalety "Widowisko", zabrzmi na rozpoczęcie koncertu "Muzyczna podróż śladami piosenki dziecięcej". (Partię fortepianu w swoim utworze i aranżacji gościnnie wykona kompozytor).
W Sali Kon­cer­to­wej Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina usły­szymy pio­senki dzie­cięce kom­po­zy­to­rów pol­skich w nowych aran­ża­cjach i baśnio­wej sce­no­gra­fii. Akto­rzy, tan­ce­rze i orkie­stra wpro­wa­dzą dzieci w fascy­nu­jący, magiczny świat, w któ­rym trójka rodzeń­stwa wyru­sza w nie­zwy­kłą podróż pełną barw­nych przy­gód i wspa­nia­łych melo­dii. Zapraszamy z mamą, tatą, dziećmi, wnukami, siostrzeńcami, rodzeństwem, babcią, dziadkiem, wujkiem i kuzynami!

Miejsce

Uniwersytet Muzyczny F. Chopina - Sala Koncertowa
Venue:
Uniwersytet Muzyczny F. Chopina - Sala Koncertowa
Ulica:
Okólnik 2
Miasto:
Warszawa
Kraj:
Kraj: pl

Opis

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul Okólnik 2, Sala koncertowa