I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Kolonii

Bartosz Kowalski laureatem I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim "Musica Sacra" którego edycja odbyła się w Kolonii (Niemcy).

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY
VIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO
"MUSICA SACRA" 2012, Kolonia (Niemcy)

W dniu 11 lutego 2012 roku w Kolonii (Niemcy) odbyło się posiedzenie Jury VIII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego "Musica Sacra" 2012. Na konkurs nadesłano 36 kompozycji z 14 krajów: Chile, Grecja, Irlandia, Litwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Syria, Ukraina, Wielka Brytania. Wszystkie prace  spełniały warunki regulaminu.

Jury w składzie:
Marian Borkowski (Polska) – przewodniczący
Vaclovas Augustinas (Litwa)
Richard Mailänder (Niemcy)
Johannes Geffert (Niemcy)
Stephen Layton (Wielka Brytania)
Paweł Łukaszewski (Polska)


I NAGRODA – Prezydenta Miasta Częstochowy
Bartosz Kowalski (Polska) za Rex tremendae majestatis
(2.000 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu "Gaude Mater" 2012 w Częstochowie oraz wykonania w Cambridge, Wilnie i Gdańsku)

II NAGRODA – Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
Phillip Armstrong Cooke (Wielka Brytania) za O salutaris hostia
(1.500 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu "Gaude Mater" 2012 w Częstochowie oraz wykonania w Wilnie i Gdańsku)

III NAGRODA – Marszałka Województwa Śląskiego
Michał Malec (Polska) za Salve Regina
(1.000 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu "Gaude Mater" 2012 w Częstochowie oraz wykonania w Wilnie i Gdańsku)

NAGRODA SPECJALNA – Arcybiskupa Kolonii
Douglas Gary Pew (USA) za Agnus Dei
(1.000 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu "Gaude Mater" 2012 w Częstochowie oraz wykonanie w Kolonii/Niemcy)

źródła:
-MUSICA SACRA COMPETITION
-POLMIC