Bartosz Kowalski - kompozytorem rezydentem Filharmonii Świętokrzyskiej

Dawno już nie było tak ciekawej i ważnej inicjatywy promocyjnej dla młodych twórców jak program „Kompozytor-rezydent”, stworzony przez Instytut Muzyki i Tańca. W bieżącym sezonie artystycznym odbywa się jego druga edycja. „Kompozytor-rezydent” wzorowany jest na dobrze znanej za granicą praktyce kojarzenia twórców z różnymi instytucjami muzycznymi (zespołami, albo filharmoniami). Zgodnie z deklaracjami pomysłodawców „adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce oraz kompozytorów do 40 roku życia” i polega na „prezentacji minimum trzech dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji”. Kompozytorem-rezydentem w Kielcach został Bartosz Kowalski-Banasewicz, absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina), laureat wielu nagród i wyróżnień, mający w swym twórczym dorobku około 100 różnych dzieł – solowych, kameralnych i symfonicznych, chóralnych i wokalno-instrumentalnych, a także muzyki filmowej. Jego nowy, premierowy utwór napisany dla Filharmonii Świętokrzyskiej zabrzmi podczas przyszłorocznego festiwalu „Świętokrzyskie Dni Muzyki”. Symfonia nr 2 „Dies Irae” Bartosza Kowalskiego zdobyła natomiast I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga towarzyszącym ostatniemu Międzynarodowemu Konkursowi dla Dyrygentów. Werdykt jury, obradującego pod przewodnictwem Eugeniusza Knapika, ogłoszony został 17 grudnia 2006. Sam konkurs dyrygencki odbywał się jesienią roku następnego i wówczas właśnie – podczas uroczystej inauguracji – Symfonia została wykonana przez Orkiestrę Filharmonii Śląskiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka. Obecna prezentacja jest pierwszym wykonaniem utworu w Kielcach.

Marcin Majchrowski - polskie radio program 2
link do oficjalnego źródła informacji